GRATIS UITPROBEREN

Privacy- en cookieverklaring

Vanzelfsprekend vindt Blueline Privacy uw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van uw persoonsgegevens dan ook serieus. Daarom hebben wij een privacy- en cookieverklaring opgesteld voor onze klanten, onze websitebezoekers (www.bluelineprivacy.com), en de gebruikers van onze tool Blueline+ (www.blueline.plus). Hierin leest u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. ‘Persoonsgegeven’ is daarmee een breed begrip. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, telefoonnummer en overige contactgegevens.

 

Het doel van deze privacy- en cookieverklaring

Met deze privacyverklaring informeren we u over de manier waarop Blueline Privacy uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving zoals de AVG. Lees deze verklaring goed, opdat u weet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. In dit geval vanwege uw bezoek aan onze website, omdat u klant bij ons bent of een bestelling wilt plaatsen. Wij informeren u over onze privacy-en cookieverklaring via onze website.

 

Terminologie

– Website: de website www.bluelineprivacy.com. Het doel van deze website is het informeren van geïnteresseerden over Blueline Privacy, en over onze tool Blueline+;

– Tool: onze online tool (app) Blueline+, die beschikbaar is via www.blueline.plus. Bij het gebruik van deze tool worden andere persoonsgegevens verwerkt en cookies opgeslagen dan bij het bezoeken van onze website;

 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Indien Blueline Privacy optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, is Blueline Privacy BV (Aleidastraat 18A, 3117 DG, Schiedam) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Let daarbij op dat Blueline Privacy in haar relatie met klanten zowel verwerkingsverantwoordelijke kan zijn in bepaalde gevallen, als dat het een (sub)verwerker kan zijn. Zie ons overzicht van (sub)verwerkers voor meer duiding over dit onderscheid.

 

 

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

 

1. Het aanbieden van Blueline+ aan klanten

Wanneer u op Blueline+ een verzoek van een betrokkene invoert, kunt u ervoor kiezen om enkele persoonsgegevens te verwerken van de betrokkene zelf. Hier vallen onder: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, en een digitaal kopie van een identificatiebewijs. Indien een gemachtigde (‘proxy’) het verzoek van de betrokkene heeft ingediend, kunt u van deze persoon de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, e-mailadres, en een digitaal kopie van het identificatiebewijs van de gemachtigde.

Op Blueline+ kunt u de namen van een of meerdere medewerkers invoeren, om de structuur van belangrijke posities binnen uw organisatie mee te nemen in uw privacy governance structuur. Enkel de naam van deze medewerkers wordt dan verwerkt op Blueline+.

De betaling(en) voor betaalde abonnementen op Blueline+ worden gedaan via onze payment providers (Stripe en ABN Amro). Deze payment providers zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Op de website van de door u gekozen payment provider vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens. Wij verwerken financiële gegevens. Dit (doel?)is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, verwerken wij gegevens zoals: geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en (indien van toepassing) btw-nummer. Heeft u een persoonlijk account? Dan worden de gegevens (ook) in uw account opgeslagen. We slaan ook informatie over eerdere bestellingen en/of annuleringen op in uw account. Zo kunnen wij u sneller helpen. Zodra u een bestelling plaatst, wijzigt of annuleert, ontvangt u van ons altijd een bevestiging per e-mail.

Betalingen worden gedaan via onze payment providers (PayPal, Adyen en ING). Deze payment providers zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Op de website van de door u gekozen payment provider vindt u meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens. Wij verwerken financiële gegevens. Dit is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG).

 

2. Het aanmaken van onderhouden van een gebruikersaccount

Er wordt voor u een account aangemaakt, opdat u volledig gebruik kunt maken van het Blueline+ platform. Dit account bevat de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, eerdere en huidige bestellingen, en/of lopende contracten. Dit doel (-doel, zou ik zeggen) is nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b van de AVG). De persoonsgegevens die u via uw account opgeeft, kunt u aanpassen wanneer u wilt.

 

3. Het afhandelen van vragen, opmerkingen en klachten ten behoeve van klantenservice

U kunt ons bereiken via telefoon, e-mail, chat en social media. Om u direct te kunnen helpen, maken we gebruik van de gegevens die beschikbaar zijn in ons klantrelatiesysteem. Hierin staan bijvoorbeeld uw contactgegevens, eerdere en huidige abonnementen, en/of lopende contracten. De persoonsgegevens die we voor dit doel verwerken zijn nodig voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst (artikel 6, lid 1, sub b van de AVG) en/of ons gerechtvaardigde belang (artikel 6, lid 1, sub f van de AVG).

 

4. Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, producten en diensten

We benaderen u soms voor klantonderzoeken, bijvoorbeeld om uw tevredenheid te meten. Uw feedback en (online) klantgedrag zijn voor ons erg waardevol om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. We geven u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor dergelijke klantenonderzoeken, door een bericht te sturen naar info@bluelineprivacy.com. De grondslag is ons gerechtvaardigde belang bij een efficiënte bedrijfsvoering (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

 

We verwerken ook gegevens die u indirect aan ons verstrekt. Onze website (www.bluelineprivacy.com) gebruikt cookies voor functionele doeleinden, analytische doeleinden en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn nodig voor het gebruik van de website. Het betreft de volgende gegevens:

 • locatiegegevens;
 • IP-adres of app-ID’s;
 • internetbrowser en apparaattype;
 • websitetaal.

 

De gegevens uit de analytische cookies en marketing-cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die u tijdens het bestelproces opgeeft, maar zorgen er wel voor dat wij inzicht krijgen in de conversieratio, de manier waarop onze website gebruikt wordt en de manier waarop we onze site kunnen verbeteren. Meer informatie over cookies vindt u in de cookieverklaring verderop in deze privacy- en cookieverklaring. De wettelijke basis is toestemming, die u geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a van de AVG).

 

5. Voor het verzenden van aanbiedingen, nieuws en acties per e-mail

Via Blueline+ kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U ontvangt alleen marketingberichten van ons als u daarvoor toestemming heeft gegeven, of als u producten of diensten bij ons heeft afgenomen en niet heeft aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven doet u door onderaan de nieuwsbrief op ‘Uitschrijven’/’Unsubscribe’ te klikken of door op uw accountspagina op Blueline+ uw voorkeuren aan te passen.

 

We verwerken ook enkele gegevens zonder dat u dit direct merkt. Bijvoorbeeld als u onze elektronische (nieuws)brieven leest. We verzamelen deze gegevens door middel van e-mailpixels. Met behulp van de e-mailpixels weten we of en wanneer een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail is geklikt. Zo weten we hoe effectief en relevant onze nieuwsbrieven zijn en kunnen we op termijn een meer gepersonaliseerde selectie van nieuws en/of aanbiedingen toesturen en deze afstemmen op uw interesses.

 

Als u niet wilt dat wij een e-mailpixel gebruiken, dan is dat uiteraard geen probleem. U kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@bluelineprivacy.com. In dat geval ontvangt u geen gepersonaliseerde nieuwsbrieven en/of aanbiedingen meer. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigde belang (artikel 6 lid 1 sub f van de AVG).

 

6. Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

Uiteraard moet Blueline Privacy als onderneming voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een gedegen administratie ten behoeve van belastingaangifte. Hiervoor kan het nodig zijn persoonsgegevens van onder andere klanten en leveranciers te bewaren en, indien gewenst, te overleggen. Deze persoonsgegevens verwerken wij louter met het doel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De grondslag voor deze verwerking is de noodzaak te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke (artikel 6 lid 1 sub c van de AVG).

 

 

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Blueline Privacy zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of anderszins verhandelen aan derde partijen. Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens echter wel delen met bepaalde externe leveranciers (zoals een verwerker) of overheidsinstanties, in lijn met de hierboven beschreven doeleinden. Dit gebeurt in overeenstemming met relevante wetgeving.

 

Leveranciers

In beperkte gevallen kan een specifieke leverancier ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Met zulke leveranciers sluiten wij verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we opdat goed is vastgelegd dat zij persoonsgegevens correct beveiligen en zij tijdig melding bij ons doen bij (een vermoeden van) een datalek.

 

Overheidsinstanties

Blueline Privacy kan wettelijk verplicht worden om sommige persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties. Het kan ook noodzakelijk zijn dat Blueline Privacy uw persoonsgegevens overdraagt om de rechten van Blueline Privacy te beschermen. Ook dit gebeurt in overeenstemming met de relevante wetgeving. We kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met overheidsinstanties als we van mening zijn dat uw acties niet in overeenstemming zijn met de wet, onze voorwaarden of ons beleid en om de rechten, eigendommen en veiligheid van Blueline Privacy en anderen te beschermen. Misbruik of evident illegale activiteiten melden wij in dat kader altijd. Dit zullen wij altijd aan u melden. 

 

Overige partijen

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met de volgende partijen:

 • Aandeelhouders

Wij kunnen gegevens delen met aandeelhouders. Bijvoorbeeld voor het opstellen van managementrapportages of voor klantenservice-diensten. Ook is het mogelijk dat we persoonsgegevens delen met een potentiële nieuwe aandeelhouder voor een mogelijke verkoop van aandelen.

 • Ons accountantskantoor

Wij kunnen gegevens delen met ons accountantskantoor voor het uitvoeren van onze (jaar)controles.

 • ICT-dienstverleners

Tijdens het onderhouden, beheren en ondersteunen van onze systemen en applicaties kunnen ICT-dienstverleners beperkt toegang hebben tot verschillende persoonsgegevens. Dit wordt altijd vooraf besproken met Blueline Privacy.

 • Deurwaarders, bewindvoerders en overige externe adviseurs

Aan deze partijen kunnen wij uw naam, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken.

 

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Op grond van artikel 32 uit de AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Alleen werknemers die daarvoor van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot persoonsgegevens. Zij hebben hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen mede daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij bij wanneer nodig. Wij doen er alles aan om datalekken (inbreuken op de beveiliging) te voorkomen. Wanneer er sprake is van een datalek, handelen wij volgens ons datalekprotocol.

 

 

Waar slaan we uw gegevens op?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens gebruiken we verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, kiezen we onze leveranciers zorgvuldig uit en zijn deze applicaties aan strenge regels gebonden. De meeste gegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken worden opgeslagen binnen de Europese Unie (EU).

 

Opslag buiten de EER

Voor de gegevens die buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verzonden, werken we alleen met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Als we (eventueel via onze externe dienstverleners) uw gegevens buiten de EER verwerken, dan zorgen we voor een passende bescherming van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door speciale contracten (‘standard contractual clauses’) te gebruiken (artikel 46 lid 2 sub c van de AVG).

 

Persoonsgegevens die via onze tool Blueline+ worden verwerkt, worden hoofdzakelijk in de Verenigde Staten verwerkt. Dit doen wij via Bubble (www.bubble.io), op wiens software onze tool Blueline+ draait. Ook hierbij hebben wij ons uiteraard verzekerd van het feit dat de rechten van betrokkenen voldoende verzekerd zijn, en dat daarmee de AVG wordt nageleefd. Bubble heeft daarbij ‘standard contractual clauses’ afgesloten met Blueline Privacy als onderdeel van onze overeenkomst inzake gegevensbescherming, met het doel om AVG-verplichtingen na te komen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met uw gegevens doen en waarom we uw gegevens nodig hebben. Dat doen we via deze privacyverklaring. Daarnaast heeft u de volgende rechten:

 • recht op inzage (als u wilt weten welke gegevens we van u verzamelen);
 • recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);
 • recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen);
 • recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag u ons vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken);
 • recht op overdraagbaarheid van gegevens (als u dat wilt, kunnen we uw gegevens doorgeven aan een andere partij of u een kopie van uw gegevens geven);
 • recht op bezwaar (in sommige gevallen mag u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens).

 

Gebruikmaken van uw rechten

Wilt u gebruikmaken van een van uw rechten? Neem dan contact op via de contactgegevens hieronder. Wij helpen u graag om u rechten uit te oefenen. Als wij redenen hebben om uw verzoek te weigeren, lichten wij toe waarom dit zo is.

 

[b]Aanpassen van uw gegevens[/b]

Wij verwerken een minimale hoeveelheid gegevens van onze klanten. U kunt uw klantgegevens inzien en aanpassen in www.blueline.plus. Eenmaal ingelogd gaat u naar ‘Mijn Account’, waar u uw accountgegevens vindt. Daarnaast kunt u uiteraard op andere wijze zelf persoonsgegevens hebben verwerkt in de tool, bijvoorbeeld wanneer u de namen van personen noemt in uw overzicht van werknemers, of wanneer u gegevensverzoeken registreert. Voor deze verwerkingen bent u – als gebruiker van de tool – echter verwerkingsverantwoordelijke richting de betrokkene.

 

 

Cookies

Op onze website en tool gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat.

 

Voor onze tool Blueline+ maakt Blueline Privacy gebruik van cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • uw voorkeuren met betrekking tot het opslaan van cookies te kunnen registreren;
 • u te woord te kunnen staan via onze Brevo-chatbot.

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres;
 • Gespreksgeschiedenis met Blueline Privacy;
 • Inloggegevens;
 • cookie-ID;
 • website- en klikgedrag;
 • referrer-url.

 

Met onze tool plaatsen we daarbij de volgende cookies (vastgesteld via CookieYes), die alle noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van Blueline+:

 

ID

Domain

Duration

Description

Necessary (6)

 

 

 

AWSALBCORS

conversations-widget.brevo.com

 

7 days

 

Amazon Web Services set this cookie for load balancing. It also allows the Brevo widget to function. This allows Blueline Privacy to communicate with visitors who send us messages through our chat bot.

 

cookieyes-consent

 

.blueline.plus

 

1 year

 

CookieYes sets this cookie to remember users’ consent preferences so that their preferences are respected on subsequent visits to this site. It does not collect or store any personal information about the site visitors.

__cf_bm

.brevo.com

29 minutes

Cloudflare set the cookie to support Cloudflare Bot Management. It also allows the Brevo widget to function. This allows Blueline Privacy to communicate with visitors who send us messages through our chat bot.

blueline-light_live_u2main

.blueline.plus

3 days

This cookie allows for the functioning of the Blueline+ tool. In order for the tool to function, some cookies need to be set on the user’s device. This cookie is set for the duration of 3 days.

blueline-light_live_u2main.sig

.blueline.plus

3 days

This cookie allows for the functioning of the Blueline+ tool. In order for the tool to function, some cookies need to be set on the user’s device. This cookie is set for the duration of 3 days.

blueline-light_u1main

.blueline.plus

Session

This cookie allows for the functioning of the Blueline+ tool. In order for the tool to function, some cookies need to be set on the user’s device. This cookie is only placed on the user’s device for the duration of the session.

 

 

 

Voor onze website www.bluelineprivacy.com maakt Blueline Privacy gebruik van cookies om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • uw voorkeuren met betrekking tot het opslaan van cookies te kunnen registreren;
 • u te woord te kunnen staan via onze Brevo-chatbot.
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);

 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres;
 • Gespreksgeschiedenis met Blueline Privacy;
 • Locatiegegevens;
 • Cookie-ID;
 • Website- en klikgedrag;
 • Referrer-url.

 

Met onze tool plaatsen we daarbij de volgende cookies, die alle noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van www.bluelineprivacy.com

 

Op onze website (www.bluelineprivacy.com) plaatsen we de volgende cookies (vastgesteld via CookieYes):

 

ID

Domain

Duration

Description

Necessary (8)

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-necessary

Necessary

1 year

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category “Necessary”.

cookielawinfo-checkbox-performance

Necessary

1 year

This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category “Performance”.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Necessary

1 year

This cookies is set by GDPR Cookie Consent WordPress Plugin. The cookie is used to remember the user consent for the cookies under the category “Analytics”.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Necessary

1 year

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Advertisement”.

__cfduid

Necessary

1 month

The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information.

Analytics (2)

 

 

 

_ga

Analytics

2 years

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors.

_gid

Analytics

1 day

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visted in an anonymous form.

Others (3)

 

 

 

cookielawinfo-checkbox-functional

Others

1 year

The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category “Functional”.

cookielawinfo-checkbox-others

Others

1 year

No description

_gat_gtag_UA_195177347_2

Others

1 minute

No description

 

 

Wanneer u onze website en tool voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we, voor zover wij dat verplicht zijn, om uw akkoord voor het gebruik van cookies. Hierbij maken wij gebruik van banners van CookieYes, een leidend consent-management platform.

 

Cookies in- of uitschakelen

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

Cookie-voorkeuren aanpassen

Zowel op onze website (www.bluelineprivacy.com) als onze tool (www.blueline.plus) kunt u altijd uw cookievoorkeuren aanpassen via de knop linksonder.

 

 

(Sub)verwerkers

Voor onze diensten maken we gebruik van (sub)verwerkers. Een (sub)verwerker is een partij die namens Blueline Privacy persoonsgegevens verwerkt, zodat u onze diensten kunt gebruiken. Wanneer u onze verwerkersovereenkomst op Blueline+ invult, geeft u (sub)verwerkers toestemming om uw gegevens te verwerken.

 

 

Naam

Omschrijving

Link

Blueline Privacy

 

 

Wanneer u Blueline+ gebruikt, zal Blueline Privacy hoogstwaarschijnlijk als (sub)verwerker fungeren van de persoonsgegevens die u verwerkt.

 

Ten eerste treedt Blueline Privacy op als verwerkingsverantwoordelijke tegenover haar klanten wanneer het persoonsgegevens betreft die noodzakelijk zijn voor het opzetten en onderhouden van een Blueline+ account. Hier bepaalt Blueline Privacy het doel en de middelen van de gegevensverwerking, hetgeen haar de verwerkingsverantwoordelijke maakt.

Daarnaast is Blueline Privacy  (sub)verwerker van persoonsgegevens die door uw organisatie als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. In Blueline+ kunnen gebruikers verzoeken van betrokkenen registreren, die persoonsgegevens bevatten zoals de naam en contactinformatie van de betrokkene. Blueline+ wordt gebruikt, om deze verzoeken goed te kunnen afhandelen. Daarnaast kunnen in Blueline+ medewerkers worden toegevoegd, waarvan de naam wordt geregistreerd. Deze persoonsgegevens worden verwerkt om een efficiënt privacybeleid te kunnen voeren. Tot slot worden in Blueline+ datalekken geregistreerd, die mogelijk persoonsgegevens bevatten. In dit soort gevallen bepaalt de Blueline+ gebruiker het doel en de middelen van de gegevensverwerking.

N.B.: de (minimale) gegevensverwerking in de Verenigde Staten volgt uit het feit dat Blueline Privacy gebruik maakt van het Bubble.io Framework. Het gebruik door Bubble van modelbepalingen maakt dit rechtmatig (zie ook Bubble als verwerkingspartij).

www.bluelineprivacy.com

Hostnet

Verschillende diensten voor webhosting en domeinnaamregistratie, noodzakelijk voor het functioneren van www.blueline.plus.

https://www.hostnet.nl/over-hostnet/privacy-en-cookieverklaring

Bubble.io

Bubble.io is het no-code app-ontwikkelingsframework waarop Blueline+ is gebouwd en waar het op draait.

https://bubble.io/dpa

E-boekhouden

Blueline Privacy gebruikt de software van e-Boekhouden.nl voor boekhouddoeleinden.

https://www.e-boekhouden.nl/avg

Stripe

Blueline+ gebruikt Stripe als betalingsdienstaanbieder (‘payment service provider’). Het gebruik van Stripe stelt Blueline+ in staat om automatische betalingen via credit en debit card te verwerken, en zodoende het starten, bijwerken en/of annuleren van abonnementen volledig te automatiseren.

https://stripe.com/en-nl/legal/privacy-center

Brevo

Blueline Privacy gebruikt Brevo als e-mail- en chatplatform om automatisch e-mails te kunnen versturen, chatfunctionaliteiten te kunnen aanbieden op zowel haar website als op Blueline+, en inzicht te hebben in eerdere communicatie met gebruikers en websitebezoekers.

https://www.brevo.com/legal/termsofuse/

 

 

Over deze verklaring

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website of tool zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Blueline Privacy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Blueline Privacy via:

 

Blueline Privacy BV

Aleidastraat 18A

3117DG Schiedam

Telefoonnummer: +31648607397

E-mail: info@bluelineprivacy.com

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 10 oktober 2023.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound